Krušnohoří

Ležíme na hranici s Německem pod nejvyšší horou Krušných hor – Klínovcem. Jsme významným letním i zimním turistickým střediskem a do našeho území zasahuje Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO. V našem okolí je mnoho historických památek a nádherná rozmanitá horská příroda, které si vážíme a chráníme ji.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Pro Českou republiku znamená potvrzení výjimečné světové hodnoty Krušných hor první úspěšný zápis na Seznam světového dědictví po 16 letech. Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána v roce 2003 Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa.

Zdůvodnění světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné významnými vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, a o globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.

Články

1 z 1

Události

2.
KvětenMěstská knihovna Ostrov

STŘÍPKY NAŠICH RADOSTÍ

Výstavy
2.
KvětenMěstská knihovna Ostrov

HARRY POTTER

pro děti
3.
KvětenMěstská knihovna Ostrov

MILAN UHLÍŘ: PRŮŘEZ TVORBOU

Výstavy
4.
ČervenStará radnice Ostrov

VÝSTAVA: TAKOVÍ JSME BYLI A JSME

Výstavy
19.
ČervenTBA

FINANČNÍ SVOBODA

hry
20.
ČervenMěstská knihovna Ostrov

VIRTUÁLNÍ REALITA PRO SENIORY

Ostatní
20.
ČervenMěstská knihovna Ostrov

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Řemesla
20.
ČervenMěstská knihovna Ostrov

PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI

Přednáška
20.
ČervenMěstská knihovna Ostrov

DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ

hry
20.
ČervenDům kultury Ostrov

LASSIE: NOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

kino
1 z 1
Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020