Zámecký park

Autor: admin
Kategorie
Historické památky Zajímavosti
Oblast
Ostrov

Zámeckou zahradu založil v roce 1625 Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský, tehdejší majitel ostrovského panství. Její první úpravy odkazovaly k raně barokním italským zahradám s hojným využitím vodních živlů a bohaté sochařské výzdoby. Pozdější majitelé, Franziska Sibylla Augusta a její manžel Ludwig Wilhelm, úpravy dokončili po vzoru francouzských zahrad. Ostrovská zámecká zahrada byla první zahradou tohoto typu v Čechách a stala se předlohou mnohých zahrad nejen u nás, ale i ve světě. Návštěvníci si mohli připadat jako na dvoře Ludvíka XIV. K obdivování byly groty – umělé skály, oranžerie se zvířaty, zahradní divadlo, labyrinty, kuželník, altány, jezírka a nesčetné vodní plochy s vodotrysky a fontánami. V té době byl park nazýván „Osmý div světa“. Ke konci 18. století se zahrada pozvolně změnila na přírodně krajinářský park. Většina staveb byla odstraněna, vodní partie zmizely a umělecká výzdoba byla odprodávána a postupně ničena. Významnou obnovou prošel park v roce 2007. U jižního průčelí Paláce princů vznikly repliky dvou původních bazénků a v okolí Letohrádku byla naznačena jeho původní podoba.

Více INFO

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020