Zámecká zahrada v proměnách času

Autor: Poledníček
Kategorie
Expozice
Oblast
Ostrov

Ve výstavních prostorách sala terreny ostrovského zámku je otevřena nová multimediální expozice s názvem Zámecká zahrada v proměnách času věnována současnému ostrovskému Zámeckému parku, který byl svého času nazýván 8. div světa a stal se ve své zahradní architektuře a stavbách předlohou pro mnohé jiné zahrady a parky nejen v českých zemích, ale i za jejími hranicemi. Všemi pěti vývojovými etapami zámecké zahrady provede panelová výstava a poutavá vizualizace každému návštěvníkovi popíše park detailně v celém historickém kontextu.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020