Palác princů

Autor: admin
Kategorie
Historické památky
Oblast
Ostrov
Tagy
baroko

Palác princů jako poslední část ostrovského zámku začal stavět Julius Jindřich Sasko-Lauenburský v roce 1685 a dokončila ji v roce 1696 jeho dcera Franziska Sibylla Augusta se svým manželem Ludwigem Wilhelmem, markrabětem bádenským. Stavbu provedl dvorní stavitel Johann Sockh. Budova se skládala původně ze tří křídel. Dříve byl Palác princů propojen se zámkem a Bílou branou.  Při požáru v roce 1795 západní křídlo zaniklo a nádvoří se zcela otevřelo do Zámeckého parku. Na mohutné schodiště u Paláce princů navazuje vodní parter se zdobně tvarovanými bazény a vodotrysky. K největším zajímavostem, které se podařilo archeologům při rekonstrukci Paláce princů odkrýt, patří pozůstatky Dianiny lázně – barokního bazénu nacházejícího se v suterénu jižní části objektu. V 17. stol. to byla luxusní lázeň, která měla obdoby jen v nejbohatších sídlech panovníků té doby. Pozůstatek byl odborně zakonzervován a spatřit ho již nelze. Vzpomínkou na něj zůstává odkrytá stropní malba bohyně Diany. Tu lze spatřit v dětském koutku Městské knihovny, která zde sídlí.  Celková částka za rekonstrukci vyšplhala k 63 mil. Kč. Palác princů se stal Stavbou roku Karlovarského kraje 2012.

Více INFO

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020