Zámek Ostrov

Autor: admin
Kategorie
Historické památky Prohlídky
Oblast
Ostrov
Tagy
renesance

Ostrovský zámek vyrostl na místě původního hradu ze 13. století. O renesanční podobu zámku se zasloužil Kašpar Šlik, který zde nechal na přelomu 15. a 16. století zbudovat rodovou rezidenci ostrovské rodu Šliků. Nejvýznamněji do podoby zámku zasáhl Julius František, vévoda sasko-lauenburský, který si v 2. polovině 17. století přizval na pomoc významné stavitele své doby (Abraháma Leuthnera, Kryštofa Dientzenhofera a Giulia Broggiho). K původnímu šlikovskému zámku nechal přistavět zámek nový tzv. Lauenburský. Po požáru roku 1691 byl šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb prováděných velkovévody toskánskými v průběhu 19. a 20. století. K nim odkazuje i znak císařského orla, umístěný nad hlavním vstupem. Od roku 1962 do roku 2012 sídlila v ostrovském zámku Střední průmyslová škola Ostrov. V letech 2012 – 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku v hodnotě dosahující téměř 200 mil. Kč. Tato povedená rekonstrukce získala ocenění Stavba roku Karlovarského kraje 2015.

Více ZDE

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020