Boží Dar v obrazech

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Aktivity Letní Uncategorized Zimní
Oblast
Boží Dar

město Boží Dar

Boží trail

Myslivny
Myslivny
Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020