Kaplička na Mílově

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Historické památky
Oblast
Boží Dar

Obnovená kaple symbolizuje dříve zaniklou osadu Mílov/Rozhraní, která se rozkládala na česko-saské státní hranici. V roce 1945 byli obyvatelé tehdejších 4 domů vysídleni a v roce 1953 byly domy včetně kaple srovnány se zemí. Při obnově kaple v roce 2013 byl při stavbě podlahy použit z každého popisného čísla původních domů jeden žulový kámen. Ke kapličce se dostanete od vodní nádrže Myslivny pěšky nebo na kole značenou cestou.

 

 

 

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020