Sejpy

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Historické památky
Oblast
Boží Dar

Vydejte se po stopách těžařů rudních minerálů a především cínovce do srdce Krušných hor. Sejpy u Božího Daru jsou unikátní krajinnou formací, která vznikla následkem intenzivního rýžování od 16. do 18. století a dnes platí za ozdobu celé oblasti.

Stovky malých kopečků jsou viditelné dokonce i na leteckých snímcích. Díky rozloze 250 000 m2 patří k největším seskupením tohoto typu v zemi. Mohou mít až 20 metrů na délku a 2 metry na výšku. Cestou z Božího Daru na ně narazíte i v okolí Cínové stezky směrem na osady Myslivny a Ryžovnu a podél toku Černé.

Poznáte je snadno už z dálky. Roste na nich totiž úplně jiná vegetace než v jejich okolí.

Sejpy tvoří jedinečný prvek zdejší hornické krajiny, nápadný i svou odlišnou vegetací. Při rýžování byly totiž odstraněny nejlehčí součásti náplavů a s nimi i humusový substrát, a ryžovnické kopečky jsou tudíž chudé na živiny. Výrazně se proto odlišují vegetací, která na nich roste – typicky jde o porosty vřesu, brusinky, kociánku dvoudomého, kostřavy červené, často zde rostou chráněná prha chlumní (arnika), šicha černá a další specifické rostliny.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020