Důlní revír Zlatý Kopec – Kaff

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Památky a historie
Oblast
Boží Dar

Severně od osady Zlatý Kopec, poblíž státní hranice, se mezi 16. až 19. století nacházelo důležité centrum dobývání cínových, železných a v menší míře i měděných rud, od poloviny 19. století se zde těžily také rudy zinku. Vyskytuje se zde nesčetné množství povrchových dobývek, drobných průzkumných jam, desítky zabořených šachet a štol a mnoho odvalů. Celá oblast si dodnes zachovala autentický charakter původní hornické krajiny. Revír Kaff se dělil na dvě vzájemně nepropojené části – východní část (Přední Kaff) s hlavním dolem Johannes a západní část (Zadní Kaff) s hlavním dolem Kohlreuter.

Revír Zlatý Kopec – Kaff je mimořádně zajímavý i po mineralogické stránce. Cín zde totiž není vázán jen na kasiterit, ale i na extrémně vzácné hydroxidy cínu wickmanit, schoenfliesit a natanit nebo na boritan cínu hulsit.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020