Naučná stezka Blatenský vodní příkop

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Přírodní cíle
Oblast
Boží Dar

Stezka vede podél Blatenského vodního příkopu, který umožnil hornickou revoluci. Vodohospodářské veledílo z 16. století je funkční dodnes. Voda je přiváděná do hor z povodí říčky Černé a z Božídarského rašeliniště. 

Projděte se pěšinou po jeho pravém břehu a probádejte přímo v terénu jeho funkčnost. Narazíte na objekty k regulaci průtoku vody, desítky lapačů štěrku a písku nebo další technické prvky, které přežily neuvěřitelných pět staletí. 

Roku 1980 byl vyhlášen technickou památkou a v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou. V roce 2001 byla dokončena jeho částečná obnova a v současné době probíhá po etapách jeho komplexní rekonstrukce, takže bude zachován i pro další generace.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020