Muzeum

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Expozice Infocentrum Památky a historie Turistické destinace
Oblast
Boží Dar

Exponáty muzea jsou:

  • selská jizba s předměty denní potřeby minulých století,
  • krušnohorské minerály,
  • model rozhledny na Klínovci a na Fichtelbergu,
  • náčiní potřebné k dolování nerostného bohatství a k těžbě rašeliny,
  • vánoční betlémy,
  • památky z pobytu na Božím Daru řeckého prozaika Nikose Kazantzakise,
  • a další jiné zajímavosti.

Muzeum sídlí ve stejné budově jako městský úřad Božího Daru a Infocentrum. Vstup do muzea je zdarma.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020