Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Autor: Zuzana Zetková
Kategorie
Naučné stezky Přírodní cíle Uncategorized
Oblast
Boží Dar

Okružní stezka z povalového chodníku, dlouhá 3,2 km a vedoucí přes Národní přírodní rezervaci. Najdete na ní dvanáct naučných tabulí o vzácných botanických, faunistických a historických prvcích rašeliništního systému. První tabule se nachází na renesančním náměstí Božího Daru. Vhodné pro pěší turistiku. Převážná část stezky vede po povalovém chodníku, který zajišťuje bezpečnost turistů a dobře z něj uvidíte samotné rašeliniště, vzácné druhy živočichů a rostlin, které se v něm nachází.

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020