Kategorie
Výstavy
Oblast
Ostrov
Tagy
akvarel Stará Radnice výstava

Výstava malíře Luďka Šimčíka. Talent zdědil po svých rodičích, kteří dříve také vystavovali na Staré radnici. Ve své tvorbě se převážně věnuje akvarelu. 

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020