Kostel sv. Michaela a P. Marie Věrné

Autor: admin
Kategorie
Historické památky Památky a historie
Oblast
Ostrov
Tagy
církevní umění kostel

Vznik kostela původně sv. Mikuláše se datuje do poslední čtvrtiny 14. století. Nově vystavěný kostel nahradil ve funkci farního kostela hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího. Z této doby je zachován tympanon vstupního portálu a křížová klenba v dnešní sakristii.  Během ničivého požáru města v roce 1567 původní gotický kostel zcela vyhořel. V letech 1568-1572 byl kostel renesančně obnoven ve slohu sakrální architektury saského typu. Po této obnově byl farní kostel nově zasvěcen sv. archandělu Michaelovi. V letech 1607-1609 proběhla celková rekonstrukce kostela, během které byla vystavěna dnešní horní osmiboká část věže. Současnou barokní podobu kostel získal mezi roky 1716-1756 za vlády markrabat Bádenských. V interiéru lze spatřit renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je šlikovská náhrobní deska z roku 1521. Mobiliář je ryze barokní převážně z 18. století. V kostele jsou uloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a kapka krve sv. Jana Pavla II.  V letech 1989-1991 prošel kostel celkovou rekonstrukcí. V roce 1995 bylo patrocinium kostela rozšířeno o zasvěcení Panně Marii Věrné, čímž se kostel stal poutním místem.

Více INFO

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020