Ostrovský porcelán

Autor: user
Kategorie
Expozice Historické památky
Oblast
Ostrov
Tagy
porcelán

Na počátku 20. století bylo v Podkrušnohoří cca na 198 činných porcelánek a malíren. Dnes už je to jen něco kolem 6-7 porcelánek. Ostrovská porcelánka se v době první republiky řadila k nejúspěšnějším porcelánkám v regionu vedle porcelánek Haas & Czjzek v Horním Slavkově, která patřila k nejstarším porcelánkám na území českého království (založena roku 1792), porcelánky Pirken-Hammer Březová u Karlových Varů, (založená roku 1803) a porcelánky v Lokti (založené roku 1815). Dnes už ani jedna z těchto porcelánek neprodukuje bílý střep, všechny svou produkci na přelomu 20. a 21. století ukončily.

Původ sbírky

Ostrovský porcelán začal pro město Ostrov shromažďovat v 90. letech 20. století Spolek přátel města Ostrova. Iniciátorkou byla předsedkyně spolku Zdenka Čepeláková, která se historií ostrovského porcelánu věnuje více jak 30 let.

Rozsah sbírky

Dnešní sbírka obsahuje více jak 700 kusů sbírkových předmětů evidovaných ve 220 položkách. Je to nejucelenější sbírka ostrovského porcelánu v České republice. Sbírka není uzavřená, a i nadále se rozrůstá díky darům a nákupům.

Význam sbírky

K nejvzácnějším kouskům sbírky patří servis CALAIS z tenkostěnného porcelánu čínského typu, který získal ocenění v roce 1925 v Paříži. Stejným typem servisu byl vybaven i salónní vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka. Servis byl dodaný do Prahy dne 7. března 1930.  Každý kus servisu je doplněn malým znakem ČSR. Torza soupravy ostrovského porcelánu ze salónního vozu prezidenta T. G. Masaryka, včetně samotného vozu, jsou v majetku Českých drah, a.s.

Aby sbírka historického ostrovského porcelánu zůstala dalším generacím zachována, byla zahájena její důkladná dokumentace a v nejbližší době bude zanesena do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. Tím tato ukázka produkce zůstane zachována pro další generace milovníků historie porcelánu, odborných pracovníků a všem ostatní zájemce o toto křehké zboží.

Více o Ostrovském porcelánu

Ostrov na Cestě porcelánu

Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt č. 100283815 „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020